I: 6 terimler

İnsan Kaynakları

Kurumlarda işe alımdan, işten çıkışa kadar geniş bir yelpazede çalışan ile ilgili tüm süreçleri takip eden uzmanlık alanı, meslek. İngilizce: Human Resources Kısaltma: HR

İş Sözleşmesi

İşveren tarafında; yapılması beklenen işin mahiyeti ve kurallarını, çalışan tarafında da; işin karşılığında alınacak ücret ve yan hakları belirleyen sözleşme, akit. İngilizce: Employment Contract

İşten Çıkarma

Genellikle ekonomik kriz zamanlarında küçülme kararı ile birlikte gerçekleşen, tek sefer yapılan toplu işten çıkarma. İngilizce: Layoff

İşveren

Bir işyeri sahibi olarak, hizmet sözleşmesine bağlı olarak işçi çalıştıran tüzel kişilik. İngilizce: Employer

İşveren Markası

Kurumun ulaşmak istediği yetenekler için markayı ideal işveren haline dönüştürecek unsurların belirlenip ifade edilmesi. Universum, What is Employer Branding and Why is it Important?  İngilizce: Employer Branding